Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi – Tedavi

Plastik cerrahi, şekillendirme ve rekonstrüksiyon cerrahisidir. Diğer bir deyişle, doğuştan olan veya sonradan ortaya çıkan her türlü fiziksel bozukluğun düzeltilmesi bu cerrahi bölümün çalışma alanına girmektedir. Tanı ve tedavisi yapılan bazı hastalıklar yüz şekil bozuklukları (asimetriler, doğuştan gelen kitleler, nadir yüz yarıkları); yarık dudak ve damak; kraniofasiyal ve maksillofasiyal anomaliler (çene, yüz ve kafa kemikleri şekil bozuklukları, düzensizlikleri ve eksiklikleri); ortognatik cerrahi (çene kapanma bozuklukları); kulak kepçesinin bulunmaması, kepçe kulak ve diğer şekil bozuklukları; burun defektleri, tümörleri, kopmaları; tükrük bezi problemleri; doğuştan gelen tümör, nevüs (ben), kitleler, damar malformasyonları, hemanjiomlar; yüzün kemik ve yumuşak doku travmaları; maksillofasiyal cerrahi (trafik kazası, tümör ve diğer nedenlerle oluşan kemik defektleri, kırıkları, şekil ve fonksiyon bozuklukları); baş ve boyun tümörleri ile bunların defektlerinin onarımı; meme yokluğu, asimetrisi veya fazla meme dokusu; kanser sonrası meme rekonstrüksiyonu; jinekomasti (erkekte büyük meme); genital organlardaki doğuştan gelen anomaliler (epispadias, hipospadias, vaginal agenezi vb.); genital organların onarımları, kopan organların replantasyonu; göğüs ve karın duvarı defektleri; el cerrahisi (travmalar, tümörler, parmak transferleri, parmak onarımları ve uzatılması vb.); el ve ayaktaki eksiklik ve şekil bozuklukları; periferik sinir problemleri (travmalar, nöropatiler, defektler, kitleler); deri ve yumuşak doku tümörleri; akut yanık ve yanık sonrası oluşmuş deformiteler, kasılmalar, büzüşmeler, elektrik ve kimyasal maddelerin yumuşak dokularda yaptığı hasarlar; çeşitli enfeksiyon, radyasyon ve diğer etkilerle deri ve deri altında oluşan yaralar; kronik yaralar (bası yaraları, venöz yaralar, diyabetik ayak yaraları vb.) şeklinde sıralanabilir.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ameliyatları

Kraniyofasial Cerrahi: Kafada ve yüz bölgesinde doğuştan gelen veya sonradan oluşan her türlü şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla yapılan ameliyatlardır.

Maksillofasial Cerrahi: Yüz bölgesindeki yumuşak doku ve yüz kemiklerinde doğuştan gelen veya kaza sonucu oluşan her türlü şekil ve fonksiyon bozukluğunun düzeltilmesidir. Yarık dudak ve yarık damak gibi doğuştan gelen diğer anomaliler bu gruba girmektedir. Kulak kepçesinin doğuştan kısmen veya tamamen bulunmaması halinde, kaburgalardan yeni bir kulak kepçesi yapılır.

Mikrocerrahi Ameliyatları: Ameliyat mikroskobu altında çok ince damarların ve sinirlerin dikilmesi esasına dayanan ve çok çeşitli amaçlarla kullanılan yöntemlerdir. Açık yaraların serbest doku aktarımıyla kapatılması, yüz felcinin tedavisi ve kopmuş uzuvların replantasyonları bu ameliyat grubuna giren örneklerdir.

Onkolojik Rekonstrüktif Cerrahi: Vücudun herhangi bir bölgesinden tümör çıkarılması sonucu oluşan fonksiyonel bozuklukların ve şekil bozukluklarının düzeltilmesi amacıyla yapılan ameliyatlardır. Meme rekonstrüksiyonu ve çene kemiği rekonstrüksiyonu buna örnek olarak verilebilir. Ameliyatlarda genellikle mikrocerrahi yöntemler kullanılır.

El Cerrahisi: Kol, ön kol ve eldeki sinir, kas, tendon ve kemik yapılarında doğuştan gelen veya sonradan oluşan her türlü işlevsel bozukluğun ve şekil bozukluğunun düzeltilmesidir.

Yaralar: Her türlü basit ve komplike yaranın çeşitli medikal ve cerrahi yöntemlerle kapatılması mümkündür. Bu açıdan bakıldığında, kronik yaralar, vasküler nedenlerle oluşan ve kapatılamayan yaralar, bası yaraları ve diyabetik yaralar iyileştirilmektedir.

Burun Ameliyatı: Estetik yapılırken aynı anda deviasyon (iç eğrilik) da düzeltilebilir. Ameliyat genellikle iki ila üç saat sürer. Morarma ve şişme olabilir, ancak her vakada morarma ve şişme görülmemektedir. Burun tamponları özel olup, ortasından nefes almayı mümkün kılar ve ameliyattan 48 saat sonra alınır. Tampon alınırken biraz ağrı olabilir. Bir hafta alçı ve bir hafta da bandaj uygulaması yapılır. Hasta iki hafta sonra normal sosyal yaşantısına dönebilir.

Yüz Germe ve Gençleştirme: Gevşeyen ve sarkan yüz derisi gerilerek, hastaya daha genç bir yüz görünümü kazandırılır. Aynı ameliyatta boyun ve alın kırışıklıkları da gerilebilir. Hastalar yaklaşık iki hafta içinde günlük hayatlarına geri dönebilir. Kesi izleri belirgin olmayacak yerlerden yapılır.

Göz Kapağı Ameliyatları ve Göz Altı Torbalarının Alınması: Alt ve üst göz kapaklarındaki fazla deri ve yağ alınır, kişiye yorgun bir ifade veren torbalar giderilir. Ameliyat izi bir süre sonra fark edilmez. Lokal anestezi altında yapılabilir.

Botoks ve Dolgu Materyalleri (Hyaluronik Asit ve benzerleri): Çok derin olmayan kırışıklıklarda kullanılan yöntemlerdir. Botoks, kırışıklık olan bölgenin altındaki kaslara küçük miktarlarda enjekte edilerek ilgili kas grubunun 6 ila 8 ay boyunca gevşemesi ve kırışıklığın önlenmesi prensibiyle uygulanır. Bu süre tamamlandığında uygulama tekrarlanmalıdır. Her uygulamadan sonra etki süresi uzar. Restylane ‘hyalüronik asit’ adı verilen sentetik bir dolgu maddesi olup, kırışıklık ve çöküklük olan bölgeye enjekte edilerek ilgili bölge doldurulur. Uzun süre etkili olsa da tekrarlanması gerekir.

Kulak Deformitelerinin Düzeltilmesi: Genellikle kepçe kulak nedeniyle yapılır. Kulak gelişimi 5-6 yaşlarında tamamlandığı için bu işlem genellikle okul çağından önce yapılmalıdır. Lokal anestezi altında yapılan ve iki saat süren bir işlemdir. 1-2 gün kapalı sonra açık pansumanla takip edilir. Olumlu etki, şişlikler geçtikten sonra hemen görülür.

Meme Küçültme: Hastalar, sarkık ve büyük memeleri nedeniyle, sırt ağrısı, ciltte pişik ve kıyafet bulmada güçlük gibi sorunlar yaşarlar. Orantılı bir vücuda sahip olmak isteyen her hasta bu ameliyata girebilir. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürer. Hastanın cilt yapısına bağlı olarak, meme başı çevresinde ve meme altında iz kalır. Bir gün hastanede yatması gereken hasta, bir hafta içinde normal hayatına dönebilir.

Jinekomasti: Erkek memesinin fizyolojik veya patolojik olarak büyümesi şeklinde açıklanabilecek olan bu durum, plastik cerrahinin ilgilendiği ve toplumda sıkça görülen bir sorundur. Kliniğimizde, hastanın durumu göz önünde bulundurularak lokal veya genel anestezi altında liposuction veya cerrahi müdahale yapılmaktadır.

Meme Büyütme: Az gelişmiş veya küçük göğüslerin normal boyuta getirilmesi için uygulanan silikon implantlar, jel kıvamında silikon veya serum fizyolojik ile doldurulmuş olan ve yine silikondan yapılan bir zar ile kaplıdır. Özellikleri, şekilleri ve projeksiyonları birbirinden farklı olan bu implantlar takıldıktan sonra hastaların 4 ila 5 gün içinde normal hayatlarına dönmeleri mümkündür. Yürüyüş hariç olmak üzere, spordan ve benzeri aktivitelerden 4 ila 6 hafta boyunca uzak durulması gerekir. Süt emzirmeye mani bir ameliyat değildir. Mamografi ve meme ultrasonografisi gibi tanısal tetkiklere engel olmaz. Ömür boyu kalabileceği gibi istenildiğinde tamamen çıkarılması veya yenisiyle değiştirilmesi de mümkündür.

error: Content is protected !!
Messenger
Email
Bize Ulaşın
Messenger
Email
Bize Ulaşın