Perinatoloji

Perinatoloji, anne adayı ve doğacak bebeğiyle ilgili problemlerin yaşandığı sorunlu gebeliklerde gerekli tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda uzmanlaşan bir bilim dalıdır. Perinatoloji uzmanları, Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisaslarını tamamladıktan sonra 3 yıl perinatal tıp ile ilgili eğitim alarak bu alanda uzmanlığa hak kazanırlar. Ayrıca, bu alanda çalışan doktorların özel prosedürleri uygulamak için belirli bir eğitim almaları ve tecrübe kazanmaları gerekir.

Perinatoloji nedir?

Perinatoloji, risk faktörleri olan ve gebelik planlaması yapan anne adayları ile gebelik sürecinde ve perinatal dönem dediğimiz doğum öncesi ve doğumdan sonraki ilk dört haftalık dönemi de kapsayan süreçte annenin ve anne karnındaki bebeğin sağlık durumuyla ilgilenen, risk taşıyan hastalara karşı benimsenecek yaklaşımı disipline eden ve tedavi imkanları sunan bir bilim dalıdır.

Bazı durumlarda anne adayının gebe kalması mevcut sağlık sorunu üzerine bir etki yaparak hastalığın seyrini değiştirebilmekte, bazen de sağlık sorunu gebeliğin ve anne karnındaki bebeğin durumunu etkileyebilmektedir. Tüm bu durumların öngörülmesi, ortaya konulması ve daha sorun oluşmadan önlenerek tedavinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Bunun dışında fetüsün yani anne karnındaki bebeğin gelişimi esnasında ortaya çıkabilecek dış etkenlerin gelişimin seyrini ve sağlık durumunu etkilemesi durumunda, tanı ve tedavi sürecinin doğru yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda her türlü şüphe halinde bir perinatoloji uzmanına danışılmalıdır.

Beklenen veya beklenmeyen bir sorun ortaya çıktığında ayrıntılı tanının konulması, sorunun ilaçla, cerrahi müdahaleyle veya gerekirse anne karnında yapılacak bir girişimle giderilmesi, söz konusu sorun nedeniyle anne karnındaki bebeğin kaybedilmemesi, hastalığın önlenmesi ve kontrol altına alınması en kritik aşamadır. Bu durumda şüphelenilen veya tespit edilen sorunun çözümü için gereken bilgiye sahip bir doktora başvurulmasında fayda olabilir.

Perinatal Tanı ve Tedavi Merkezi

Hastanelerimizde, uzman kadrolar ve modern teknolojik donanımlarla, hamilelik döneminde ortaya çıkan komplikasyonlar, anne adayında görülen kronik hastalıklar, bebekte görülen gelişme geriliği ve çeşitli anomaliler, erken doğum riski, çoğul gebelik ve tekrarlayan düşük gibi durumlarda en güncel tanı ve tedavi yaklaşımları başarıyla uygulanmaktadır. Kişiye özel tedavilerle annenin sağlığının korunması ve bebeğin sağlıkla dünyaya gelmesi amaçlanmaktadır.

Hamilelik sürecinde bebeğin gelişimini veya annenin sağlığını ilgilendiren bir sorun ortaya çıkması halinde, özel tetkiklerle ayrıntılı bir tanıda bulunularak, ilaç tedavisiyle veya anne karnında uygulanacak bir ameliyat ya da prosedürle sorun giderilmekte, anne karnındaki bebek sağlığına kavuşturulmaktadır.

Son yıllarda perinatal hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli gelişmeler yaşanmakta, ileri genetik incelemeler ve tarama testleri uygulanmaktadır. Down Sendromu-Trizomi 21, Edward Sendromu-Trizomi 18, Patau Sendromu-Trizomi 13, cinsiyet kromozomu-X/Y bozuklukları, triploidi, kaybedilen ikiz eşi için anne kanında saptanan fetal ya da plasentadan kaynaklanan serbest DNA ölçümleri ile tarama testleri yapılmaktadır. Bu görüntüleme testleri tanısal olmasa da, %99 hassasiyete sahiptir. 

Riskli gebeliklerde tanı için üç veya dört boyutlu ultrason görüntüleme teknikleri de kullanılmaktadır. Bu uygulamalar sayesinde, kesin tanı için gerekli olduğu düşünülen CVS ve amniosentez ihtiyacı son yıllarda azalmıştır. Bu sayede normal gebeliklerin düşükle sonuçlanması riski de anlamlı ölçüde azaltılmaktadır. Kromozomlara ait sorunları içeren ve hamilelik döneminde ultrasonla herhangi bir bulgu vermeyen delesyon sendromu riski de artık fetal DNA testiyle hesaplanabilmektedir. Bu sendromlardan en sık rastlananların başında DiGeorge, 1p36, Angelman, Prader Willi ve Cri du Chat gelmektedir. Bu durumda özel tanı ve tedavi yaklaşımları uygulanmaktadır.

Hamilelik öncesi anne adaylarında en sık karşılaşılan sorunlar

 • Kalp hastalığı, tansiyon yüksekliği
 • Diyabet (şeker hastalığı)
 • Tiroid hastalıkları
 • Karaciğer veya böbrek hastalığı
 • Enfeksiyon hastalıkları
 • Kollajen doku hastalıkları (lupus, sjögren hastalığı gibi)
 • Kromozom veya gen hastalıkları
 • Kan uyuşmazlığı
 • Annede ilaç kullanım öyküsü (epilepsi, psikiyatrik hastalık vb.)
 • Sigara veya alkol kullanımı
 • Anne adayının 18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olması
 • Anne adayının çok zayıf veya çok şişman olması
 • Hamilelikle birlikte gözlenen sorunlar
 • Gebelik diyabeti (gestasyonel diyabet)
 • Hamilelik döneminde yüksek tansiyon, preeklampsi, eklampsi (gebelik toksikozları)
 • Erken gebelik dönemi kanamaları
 • Erken doğum öyküsü
 • Anormal tarama test sonucu (ikili test, üçlü test, dörtlü test vb.)
 • Doğumda gelmesi gereken suyun erken gelmesi (erken membran rüptürü)
 • Tekrarlayan düşük
 • Bebekte gelişme geriliği
 • Bebeğin eşinin yerleşim bozuklukları
 • Fetüste saptanan kalp, akciğer, yüz, beyin veya böbrek anomalileri
 • Bebeğin anne karnında yaşadığı sıvı ortamın, yani amniyon sıvısının az ya da çok olması
 • Anneden bebeğe geçen enfeksiyonlar
 • İri bebek
 • Anne karnındaki bebekte görülen kist ve tümörler
 • Fetal kemik gelişim anomalileri
 • Çoğul gebelikler, ikiz gebeliklere özgü sorunlar
error: Content is protected !!
Messenger
Email
Bize Ulaşın
Messenger
Email
Bize Ulaşın