Nöroşirurji

Beyin ve Sinir Cerrahisi veya diğer adıyla “Nöroşirurji”, beyin, omurilik ve vücuttaki sinirleri ilgilendiren hastalıkların cerrahi yolla tedavi edilmesini sağlayan tıp branşıdır. Bu operasyonları gerçekleştiren hekimlere “Beyin ve Sinir Cerrahı” veya “Nöroşirurjiyen” denmektedir.

Nöroşirurji operasyonları üst düzeyde dikkat ve hassasiyet gerektiren, genellikle çok detaylı müdahaleleri içeren ve riskleri diğer ameliyatlara göre daha fazla olan işlemlerdir. Ayrıca nöroşirurji, teknolojik gelişmelerle en iç içe olan cerrahi branştır. Beyin ve sinir sistemiyle ilgili ameliyat gerektiren pek çok hastalık eskiden “ölümcül” veya “tedavi edilemez” kabul edilirken, her geçen yıl artan teknolojik ve tıbbi bilimsel gelişmelere paralel olarak günümüzde tedavi edilebilir hale gelmiştir. Özellikle nöroşirurji alanında ülkemizin beyin cerrahları uluslararası düzeyde pek çok gelişmeye öncülük etmiş, dünyada saygın ve lider bir konuma kavuşmuştur.

Hastanelerimiz teknolojik altyapı açısından Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında en ileri ve güncel teknolojik donanıma sahiptir. Çok yönlü akademik kadromuz ve teknolojik altyapımız sayesinde, nöroşirurji alanında dünyada uygulanabilen tüm cerrahi girişimler bölümümüzde başarıyla uygulanmaktadır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünün Çalışma Alanları:

Nöroonkolojik Cerrahi (Beyin Tümörü Ameliyatı):
Beyin tümörlerinin cerrahi müdahaleyle çıkarılması amacıyla ameliyat yapılır. Günümüzde yüksek çözünürlüklü MR, tomografi, PET ve fonksiyonel görüntüleme gibi radyolojik görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler sayesinde, beyin tümörlerinin tanısı ve değerlendirmesi başarılı şekilde yapılabilmektedir. Ameliyatlar ise cerraha yardımcı olan gelişmiş cerrahi mikroskoplar, endoskoplar ve hassas mikrocerrahi enstrümanlar yardımıyla yüksek başarı ve düşük riskle gerçekleştirilebilmektedir. Ameliyatlarımızda tümörün yerini ve sınırlarını gösteren ve normal beyin dokularının üst düzeyde korunmasını sağlayan nöronavigasyon, intraoperatif ultrason, intraoperatif MR, beyin haritalama ve nöromonitörizasyon gibi teknikler kullanılmaktadır. Yüksek teknoloji sayesinde, ameliyat esnasında tümörü özel doku boyalarıyla boyayarak normal dokulardan ayırt etmek mümkündür. Ayrıca gelişmiş hasta bakım hizmetleri, tecrübeli nöro-anestezi yaklaşımı ve nöro-yoğun bakım imkanları sayesinde, ameliyat öncesi, esnası ve sonrasında hastanın yaşamsal fonksiyonları idame ettirilmekte ve hasta konforu sağlanmaktadır.

Cerrahi tedavi uygulanan hastalık ve yöntemlere örnekler:

 • Beynin kendisinden kaynaklı veya metastatik tümörler
 • Meningioma (beyin zarı tümörleri)
 • Kafa tabanı tümörleri
 • Endoskopik cerrahi
 • Hipofiz bezi tümörleri
 • Beyincik ve beyin sapı tümörleri
 • Köşe tümörleri – schwannoma
 • Ventrikül içi tümörler
 • Kafatası tümörleri

Nörovasküler Cerrahi (Beyin damarsal hastalıklarının ameliyatları):

Beyin damarsal hastalıklarının ameliyat yoluyla tedavisini içeren alandır. Sıklıkla kendini beyin kanaması veya inme (felç) ile gösteren bu hastalıkların tanı ve tedavisinde deneyimli bir ekip çalışması gerekmektedir. Bu hastalıkların tanı ve değerlendirmesinde özellikle BT-anjiografi, MR-anjiografi ve serebral anjiografi gibi görüntüleme tetkiklerinin önemi büyüktür. Bu nedenle deneyimli radyoloji ve girişimsel radyoloji uzmanlarıyla ekip çalışması yapılmasını gerektirir. Ayrıca gelişmiş hasta bakımı, yoğun bakım imkanları ve deneyimli nöro-anestezi ekibinin de tedavi sürecine katkıda bulunması gerekir.

Nörovasküler cerrahi alanında değerlendirilen hastalıklara ve cerrahi yöntemlere örnekler:

 • Anevrizma (damar baloncuğu)
 • AVM (arteriovenöz malformasyon) (beyin damar yumağı)
 • Arteriovenöz fistül
 • Serebral by-pass ameliyatları
 • Karotis endarterektomi (şah damarı darlığının ameliyatla açılması)
 • Dekompresif kraniyektomi (inme hastalarında kafatasının açılması)
error: Content is protected !!
Messenger
Email
Bize Ulaşın
Messenger
Email
Bize Ulaşın