KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA ÖZEL AMACA YÖNELİK KİŞİSEL VERİYE İLİŞKİN AÇIK RIZA FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA ÖZEL AMACA YÖNELİK KİŞİSEL VERİYE İLİŞKİN AÇIK RIZA FORMU

 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermek suretiyle, USHAŞ Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (USHAŞ) www.turkishmedicalcity.com web sitesi üzerinden, +90 850 259 45 02 whatsapp üzerinden ya da şirketimize ait +90 534 893 62 87 numaralı çağrı merkezi üzerinden işlenebilir.

 • Adınız, Soyadınız, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Medeni Hal, Pasaport Numarası, Pasaport görseli ve benzeri diğer kimlik bilgileriniz,
 • Elektronik posta adresi, Telefon numarası, Adres Bilgisi gibi iletişim bilgileriniz,
 • Sağlık hizmetlerine aracılık edilmesi hizmeti kapsamında tarafımıza sunduğunuz sağlık sigortası bilgileriniz, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, sağlık raporlarınız, hastalık ve tedavi geçmişi bilgileriniz, kullanılan ilaç bilgileriniz, kronik hastalık bilgileriniz ile benzeri diğer sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
 • Web sitemelerimizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, cihaz bilgileri, Google Analytics tarafından toplanan data bilgileri, Google Ads tarafından toplanan data bilgileri, Facebook Pixel tarafından toplanan data bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere her türlü kişisel veriniz aşağıdaki amaçlar ile ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın işlenebilecektir:

 • USHAŞ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması, yönetimi ve aracılık faaliyetleri,
 • USHAŞ’ın 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sair yasal düzenlemeden doğan idari ve ticari faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • USHAŞ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve İhtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Kimliğin teyit edilmesi,
 • Sunulan sağlık ve finansal hizmetlere ilişkin verilerinin mevzuata uygun olarak arşivlenmesi /saklanması,
 • Muhasebe, finans ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikâyetlerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Hasta ilişkileri süreçlerinin planlanması,
 • Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Bilgi güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Mevcut kampanyalara katılım veya olası kampanyalar için bilgi verilmesi, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmes

USHAŞ tarafından mevzuata uygun olarak elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, kanun kapsamında belirlenen azami güvenlik önlemlerine uygun olarak gerek fiziki arşiv gerek ise bilişim sistemleri ortamında muhafaza edilebilecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz, tarafınızca açık rıza onayı verilmediği sürece tarafımızca işlenmeyecektir.

USHAŞ tarafından elde edilen kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Hastaneleri, Şehir Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı ile Bakanlığın bağlı ve ilgili Kurum ve Kuruluşları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair resmi kurumlar ile her türlü yargı makamı, sağlık hizmetinin yürütülmesi kapsamında hizmet alınan üçüncü kişiler, temsilciler, avukatlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın danışmanlık hizmeti alınan firmalar ve ortaklıklar ile düzenleyici ve denetleyici kurumlara Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin kurallara riayet edilerek aktarılabilecektir.

Özel Amaçlı Kişisel Veri Onam Formunu okudum ve onaylıyorum.

error: Content is protected !!
Messenger
Email
Bize Ulaşın
Messenger
Email
Bize Ulaşın