Kayseri Şehir Hastanesi

KAYSERİ ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mayıs 2018’de faaliyete geçmiştir.

Sayılarla hastane:

Sağlık personeli: 2.828 kişi
Hastanenin toplam kapalı alanı: 245.934 m2
Doktor odası: 404
Yatak sayısı: 1607
Tek yataklı oda: 671
Çift yataklı oda: 323
Yoğun bakım ünitesi: 309
Ameliyathane: 43

Hastane tıbbi birimlere göre bölümlere ayrılmıştır:

• Kalp Damar Hastanesi
• Yetişkin Acil
• Genel Hastane
• Psikiyatri Hastanesi
• Kadın Doğum ve Çocuk Acil
• Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

Özel tanı ve tedavi alanları:

• Anjiyografi
• Hiperbarik oksijen tedavisi
• Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi
• Diyaliz Ünitesi
• Diyabetik Ayak ve Bası Yarası Kliniği
• Kapsamlı Onkoloji Merkezi
• Uyku laboratuvarı
• Terapötik Aferez
• Palyatif Bakım
• Perinatal Merkezi
• Radyasyon Onkoloji
• Prematüre Retinopatisi
• Robotik Rehabilitasyon
• Organ Nakli
• Yanık Tedavi Merkezi
• Dermatoloji, Alerji ve İmmünoloji Mükemmeliyet Merkezi
• Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (RCP) ve Endoskopik Ultrasonografi
• Nükleer Tıp

ZİYARETÇİLER İÇİN KURALLAR

Aile üyelerinin ve arkadaşlarının hastaya evden yedek kıyafet getirmeleri veya bir kitap hediye etmeleri hastanın psikolojisini iyileştirir ve iyileşme sürecini hızlandırır.
Ayrıca hastane ziyaretleri, hasta yakınlarının hastanın duruma dair bilgi almalarına da imkan tanır.
• Hastane ziyaret saatleri her gün 13.00-14.00 ve 18.00-19.00’dur.
• Ziyaretçi sayısının yüksek olması halinde temizlik ve bakım hizmetleri aksayabilir, bunun neticesinde de hastaneye dışarıdan birçok mikrop girer.
• On iki (12) yaşından küçük çocuklar, ateş, öksürük, hapşırık ve ekspektorasyon gibi şikayetleri olan kişiler, kronik bulaşıcı hastalığı olanlar ve bağışıklığı zayıf olan kişiler hasta ziyaretinde bulunmamalıdır.
• Tüm ziyaretçilerin ziyaret öncesinde ve sonrasında ellerini yıkamaları veya el dezenfektanı kullanmaları gerekmektedir.
• Hasta yatağına oturmayınız.
• Sesli konuşmayınız ve gürültü yapmayınız.
• Hasta ziyaretini olabildiğince kısa tutunuz.
• Yiyecek ve içecek getirmeyiniz.
• Çiçek getirmeyiniz.
• Özel hasta gruplarının yattığı bölümlerdeki refakatçi ve ziyaretçi kuralları, doktor kararıyla ilgili bölüm tarafından belirlenmektedir.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ZİYARET KURALLARI

• Her gün en fazla 10 dakika ile sınırlı kalmak kaydıyla yalnızca birinci dereceden akrabaların (anne, baba, eş, çocuklar) ziyaretlerine izin verilmektedir.
• Ziyaret süresi doktor ve hemşirenin kararıyla hastanın durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yoğun bakım ünitesinde acil bir durumun ortaya çıkması halinde hasta ziyaretleri sonlandırılabilir veya ertelenebilir.
• Kabul edilen azami ziyaretçi sayısı ikidir (2). Ancak çevre kirliliği riski ve kontrol çalışmaları nedeniyle ziyaretçi sayısına sınır getirilebilir. Bu durumda lütfen ısrarcı olmayınız.
• Hasta yakınlarının farklı yollardan bilgi edinmeye çalışması bilgi kirliliğine neden olur. Ayrıca resüsitasyon ünitesinde yatan bir hastanın durumu her an değişebilir. Bu nedenle tercihen birinci dereceden akrabalardan bir kişi irtibat kişisi olarak seçilmelidir.
• Hasta ziyaretlerinde enfeksiyon oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak ilk kural, el hijyenidir. Bu nedenle ziyaretçiler giriş yapmadan önce ellerini yıkamalı veya dezenfektan kullanmalıdır (Bu amaçla, Resüsitasyon ünitesinin girişinde el dezenfektanları bulunmaktadır).
• Ziyaretçiler, yoğun bakım ünitesinin girişinde kendilerine verilen özel amaçlı koruyucu kıyafetleri giymek zorundadır. İzolasyon bölümüne giren ziyaretçiler ise hastane personeli tarafından kendilerine verilen özel koruyucu ekipmanı kullanmak zorundadır.
• Hastaları öpmeyiniz ve hasta yatağına oturmayınız.
• Hem kendi hastanızın hem de diğer hastaların sağlığı için ziyaret esnasında hasta bakım ürünlerine dokunmayınız.
• Hasta ziyareti esnasında cep telefonlarınızı kapatınız, mahremiyet kuralları uyarınca fotoğraf çekmeyiniz, video ve ses kaydı almayınız.
• Hasta yakınlarının ziyaret saatleri dışında yoğun bakım ünitesinin önünde beklemelerine gerek yoktur. Gerekli hallerde önceden verdiğiniz numaradan size ulaşılacaktır.
• On altı (16) yaşından küçük çocukları hasta ziyaretine getirmeyiniz.
• Öksüren veya burun akıntısı olan kişiler, yüksek tansiyon ve panik atak hastaları, ayrıca kronik hastalığı bulunan kişiler yoğun bakım ünitesinde hasta ziyaretine uygun değildir.
• Hastanın güvenliğini sağlamak ve gizlilik ilkelerine uygun hareket etmek amacıyla hasta ile ilgili bilgiler telefon üzerinden verilmemektedir.
• Yoğun bakıma ihtiyaç kalmadığında hasta yatarak tedavi edileceği bölüme transfer edilebilir veya taburcu işlemleri başlatılabilir. Transfer süresi, ilgili bölümdeki yatakların müsait olup olmamasına göre değişiklik gösterir.
• Tüm bu önlemlerin sevdiklerinizin sağlığı ve güvenliği için alındığını lütfen unutmayınız.

error: Content is protected !!
Messenger
Email
Bize Ulaşın
Messenger
Email
Bize Ulaşın