Kanser

Hastaya özel tedavi

Gelişen tıbbi tedavi stratejileri ve yeni akıllı ilaçların doğru kullanımı, çok sayıda bilimsel verinin doğru yorumlanmasıyla ilişkilidir. Tedaviye karar verilmeden önce hasta ve tümör ile ilgili halihazırda elde bulunan tüm veriler detaylı şekilde incelenip, dünya çapında kullanılan rehberler (Amerika rehberi; NCCN, Avrupa rehberleri; ESMO Rehberi, St. Gallen) doğrultusunda analiz edilerek ve zor hastalarda onkoloji konseyinin de görüşü alınarak nihai karar verilir. Tedavi kararı verilirken hastanın yaşı, eşlik eden hastalıkları, bireysel tercihleri ve psikososyal özellikleri göz önünde bulundurulur ve hastanın da tedavi planına katılması sağlanır. Kanser hastalarının tıbbi tedavisi, doğru hastaya doğru ilaçları damardan veya ağızdan vermekten ibaret değildir. İşin sırrı sevgiyi, insana duyulan saygıyı, umudu ve güveni hastaya ve ailesine aktarma çabasıdır.

Medikal onkoloji

Kanserin tıbbi tedavisi, son yıllarda inovasyonun ve bilgi birikiminin en fazla olduğu alanlardan biridir.

Günümüzde “one size fit all” yani “tek bir tedavi yöntemi tüm hastalara iyi gelir” modeli terk edilerek yerini “bireye özgü tedaviler”e bırakmıştır. Bu sayede hastalar için daha etkili tedaviler uygulanarak başarı şansı artmış, istenmeyen yan etkilerden uzaklaşılmıştır.

Kanser tedavisinde nükleer tıp uygulamaları

Nükleer tıp uygulamaları, kanserde tanı ve evrelemenin yanı sıra cerrahi tedavi şansı olmayan hastalar için geliştirilen alternatif yöntemlerle de kanser tedavilerine önemli katkılar sağlamaktadır. Hastalığın gerilemesine ve hayatta kalma süresinin uzamasına yardımcı olan tedavilerin yanı sıra özellikle kanserin neden olduğu ağrılar için uygulanan başarılı işlemlerle hastaların yaşam kalitesi artırılmaktadır.

Nükleer görüntüleme yöntemleri

PET-Tomografi

Günümüzde kullanılan görüntüleme yöntemleri göz önünde bulundurulduğunda son derece gelişmiş bir teknoloji olup, tüm vücudun tümör taramasında kullanılan etkili bir yöntemdir. Genellikle yüksek riskli hastalarda tedavi kararı vermeden önce evreleme yapmak, takip sürecinde ortaya çıkan lezyonları detaylı şekilde incelemek ve metastazları olan hastalara uygulanan tedavilerin etkinliğini saptamak amacıyla tercih edilmektedir.

Hastanelerimizde bulunan PET-Tomografi cihazı, TOF teknolojisini ve HD teknolojisini bir arada kullanmakta olup, cihazın tüm özelliklerini kullanma becerisi göz önünde bulundurularak hastanelerimizin kanser merkezleri SIEMENS Türkiye’nin referans merkezi kabul edilmiştir.

Kanser cerrahisi

Donanımlı cerrahi ekibi sayesinde, akciğer, meme, gastrointestinal, jinekolojik ve diğer tüm alanların kanserinde hastalar ameliyat öncesinde onkoloji konseyinde değerlendirilmektedir. Bu bağlamda konseye katılan hekimlerin ortak görüşleri doğrultusunda tedavi kararı alınmakta, konseyde hastanın yaşı, tıbbi ve psikososyal durumu, istek ve beklentileri göz önünde bulundurulmaktadır.

Radyoterapi

Cerrahi ve tıbbi tedavide olduğu gibi radyoterapide de disiplinler arası iletişim ve hastayla ilgili tedavi kararının ortak bir platformda alınması önem taşımaktadır. Tedavi kararının, hastanın özellikleri ve tümör verileri tartışılarak, tüm doktorların katılımıyla gerçekleştirilen multidisipliner bir onkoloji konseyinde alınması, ayrıca hastaların en iyi teknolojilerle buluşturulup konforlu bir ortam temin edilmesi tedavinin başarısı açısından son derece önemlidir.

Trilogy ile kanser tedavisi

Trilogy yüksek odaklı, güçlü radyasyon ışınlarının tümörün tam olarak bulunduğu noktaya gönderilmesini sağlayan kompleks bir teknoloji kullanır. Bu teknoloji çeşitli kanser tedavilerinde etkin bir şekilde kullanılabilmekle birlikte, kritik organların yakınındaki tümör hücrelerinin yok edilmesinde büyük avantajlar sağlar ve daha önce radyoterapi alan hastaların ikinci seri ışınlamaları için de idealdir. Trilogy teknolojisi, her hastaya en iyi tedavi seçeneğini sunarak en doğru tedavinin verilmesini sağlar.

Radyomikroküre tedavisi

Radyoaktif işaretli reçine olarak veya cam üzerine yapışmış küçük boncuklar kullanılarak uygulanan bir tedavidir. Uygulama alanı karaciğer tümörleridir. Tümörü hedefleyen girişimsel bir yöntemdir. Boncuklar üzerinde çok yüksek enerji yayan ve kısa mesafeden birkaç milimetre içerisinde yüksek enerji veren radyoaktif maddeler bulunmaktadır. Bunlar karaciğere girişimsel yolla uygulanarak, kılcal damarlardan tümörü besleyen alana yerleşip burada tümör hücresini ve yakınındaki olası küçük metastazları mikroskobik düzeyde radyoaktif bir şekilde yok etmesi amaçlanır. Bu işlem, ameliyata hazırlık aşamasında kullanıldığı gibi kemoterapiden fayda görmeyen hastalarda da tercih edilmektedir.

Kemoterapi

Kemoterapi, tümörlerin damar içine uygulanan ilaçlarla yok edilmesi amacıyla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu amaçla kullanılan yaklaşık 30 ilaç bulunmaktadır. Kullanılan ilaçlar, hedef dokulardaki tümörleri öldürerek veya en azından zayıflatarak tedaviye katkıda bulunur. İlaçlardan biri damardan verilirken, biri beyin-omurilik sıvısına, biri ise karın zarına uygulanır. Damardan uygulanan bir tedavi yöntemi olan kemoterapi, pratikte %99 oranında kullanılmaktadır.

İntraarteryel kemoterapi

Kemoterapiden fayda görmeyen hastalara uygulanan intraarteriyel kemoterapi, tümörü besleyen damarların anjiyo ile tespit edilmesi ve girişimsel olarak damara girilerek yoğun bir kemoterapi verilmesi şeklinde uygulanır. İşlemin hasta için en önemli avantajı yan etkinin az, ilacın tümöre etkisinin ise fazla olmasıdır.

Akıllı ilaçlar ve antikor tedavileri

Kanser Merkezinde, kan kanserlerinde, özellikle de allogeneik nakillerin en sık yapıldığı bazı kronik lösemi alt gruplarında ağızdan hap şeklinde alınan ilaçlarla tedavi uygulamaları başarıyla yapılmaktadır. Geçmişte yalnızca nakille kontrol altına alınabilen bazı hastalıklar artık hastaya her gün verilen haplarla tedavi edilebilmektedir. Akıllı ilaçlar kan kanserlerinin birçok türünde hastaların yaşam süresini önemli ölçüde artırmaktadır. Merkezde rutin olarak uygulanan ve dünyada en önemli yenilikler arasında gösterilen antikor tedavileri de hastaların yaşam beklentisini ve kalitesini artırmaktadır. Kanserli dokuda bulunan antijenik yapıları tanıyıp hedefleyen ve yalnızca kanserli hücrelerin yok olmasını sağlayan yöntemler, özellikle lenfomaların tedavisinde önemli başarılar sağlamaktadır.

Hormon Tedavisi

Hormon tedavisinde amaç, kanser hücrelerinin büyümek için ihtiyaç duydukları hormonların kontrol altına alınmasıdır. İlaçlar genellikle ağızdan hap şeklinde verilir.

İmmünoterapi

İmmünoterapi en güncel tedavi yöntemlerinden biridir. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek kanserli hücrelerin gelişimini durdurmak amaçlanır.

Hematolojik kanser

Akut ve kronik lösemiler, kan, kemik iliği ve lenf bezi kanserleri, lenfoma ve Multipl Myeloma hematolojik kanser türleri arasında yer alır. Merkezde, bu kanserlerde ve bazı solid tümör hastalarında kemik iliği nakli uygulanmaktadır. Hastanın kendisinden (otolog) ya da bir akrabasından veya akraba dışı uyumlu olan bir vericiden (allogeneik) kemik iliği nakli yapılabilmektedir. İç hastalıkları bölümüyle multidisipliner bir yaklaşım sergilenerek, hastaların temel tedavi ve bakım hizmetleri kemik iliği nakli konusunda deneyimli bir ekip tarafından verilmektedir. Enfeksiyon riski göz önünde bulundurularak, hastaların tedavisi Kök Hücre Nakil Ünitesinde, hepafiltre sisteminin bulunduğu tek kişilik odalarda yapılmaktadır.

error: Content is protected !!
Messenger
Email
Bize Ulaşın
Messenger
Email
Bize Ulaşın