Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji Nedir?

Girişimsel radyoloji, radyolojinin tedavi edici bir yan dalı olup, her geçen gün hızla ilerlemekte olan bir branştır ve uzmanlarınca uygulanır.

Girişimsel radyolojide, deride açılan iğne deliği gibi küçük bir alandan vücuttaki ilgili bölgeye girilerek kılavuz teller ve araçlar eşliğinde tedavi uygulanmaktadır. Bu işlemler esnasında lokal anestezi uygulanır; büyük ameliyatlara ve kesilere gerek kalmadan kapalı yöntemle tedavi gerçekleştirilir. Son yıllarda kullanım sıklığı ve alanı artmıştır.

Girişimsel Radyolojinin Avantajları Nelerdir?

  • Hasta açısından bakıldığında, cerrahi prosedürlere kıyasla daha az travmatiktir ve daha kolay tolere edilebilir.
  • Daha az ağrıyla kısa sürede iyileşmeye imkan tanır.
  • Çevre doku bütünlüğü büyük oranda korunur.
  • Hastanede kalma süresi cerrahi işlemlere kıyasla çok daha kısadır.

Girişimsel radyoloji, damarlarla ilgili (vasküler) ve damar dışı (non-vasküler) olmak üzere iki ana grup altında toplanan tedavi yöntemlerini kapsamaktadır. Gruba göre ciltten doğrudan damar içine veya vücutta bulunan organ ya da boşluklara girilerek görüntüleme eşliğinde tedavi planlaması ve uygulaması yapılır. Tedavi sırasında Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi, Dijital Substraksiyon Anjiografi (DSA), Floroskopi veya Manyetik Rezonans (MR) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.

Girişimsel Radyolojiyle Yapılabilecek İşlemler:

Vasküler Girişimler (Damarlarla ilgili)
Tanısal Klasik Anjiyografi Prosedürleri: İlgili bölgedeki damarları gösterir.

Stent veya Balon Anjiyoplasti: Damarların daraldığı veya tıkandığı durumlarda damarı açmak amacıyla yapılan işlemlerdir. Boyun ve bacak gibi bölgelerde bulunan atar ve toplardamarlardaki daralmaların açılması buna örnek gösterilebilir.

Embolizasyon: Hastalıklı damarların, damar içinden ulaşılarak kapatılması işlemidir. Beyin damarlarındaki anevrizmaların (baloncuk) kapatılması, sindirim sisteminde kanamaya neden olan damarların kapatılması, tümörleri besleyen damarların kapatılması, kanamaya neden olan rahim myomlarını besleyen damarların kapatılması ve myomların küçültülmesi gibi işlemler buna örnek olarak verilebilir.

Bacak Varislerinin Tedavisi: Varise neden olan damar veya damarların ultrason eşliğinde lazer ile yakılarak kapatılması ve yok edilmesi.

Non-vasküler Girişimler (Damar dışı)

Farklı anatomik bölgelerdeki hastalıkların tedavisi anlamına gelir. Apse, kist tedavileri, böbrek ve safra yollarına uygulanan kateter işlemleri, tümörlere uygulanan radyo frekans, mikrodalga gibi yakma işlemleri, çeşitli organlardan veya kitlelerden biyopsi alma işlemleri bunlara örnek olarak verilebilir.

error: Content is protected !!
Messenger
Email
Bize Ulaşın
Messenger
Email
Bize Ulaşın